Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin raporunda “hem araştırma görevlisi sayısının yetersiz olduğu hem de eğitim faaliyetlerini destekleyecek mali kaynakların olmadığı” belirtilirken “fakülteye ait donanımlı bir araştırma-uygulama çiftliği olmadığı” da vurgulandı. 


ÖĞRENCİLER İSTEKSİZ 
Şırnak Üniversitesi’nin raporunda, “tarımsal eğitime ilginin azaldığı” ve “iş bulamama riskinden dolayı öğrencilerin isteksiz olduğu” tespitlerine yer verildi. Ordu Üniversitesi’nin raporunda da, “ziraat fakültesinin yeterli sayıda tarım araç-gereçlerine sahip olmadığı” aktarıldı. Raporda mali kaynakların da yetersiz olduğu kaydedildi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesinin faaliyet raporunda ise yurt sorununa ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda “fakültenin bulunduğu ilçede erkek öğrenci yurdu olmadığı aktarılırken öğretim elemanları ve idari personel için de lojman imkânı bulunmadığı” belirtildi.