Van Valiliği’nin sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ilgili yapılan paylaşımda, Van Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, "Van Gölü ve çevresinin ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tüm Van Gölü Havzası’na ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi.

DOĞAL SİT ALANAI NE DEMEKTİR?

Doğal sit, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanımlara göre; Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.

SİT ALANI İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Sit alanı ilan kararı, sınırları belirlenen bir alanda, imar uygulamalarının imar mevzuatından çıkarılarak, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını koruma mevzuatına alınması sonucunu doğurmaktadır.

DOĞAL SİT ALANNA NE YAPILIR? 

Zorunluluk halinde atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej inşa edilebilecek.

DOĞAL SİT ALANI NASIL KALDIRILIR?

Sit alanı nasıl kaldırılır? Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği gereğince, Koruma Yüksek Kurulu tarafından sit alanı ilan edilen taşınmazların malikleri bu sit alanı kararına itiraz edebiliyor.

DOĞAL SİT ALANINA İNŞAAT YAPILIR MI?


Örneğin 1.derece doğal sit alanların üzerinde hiçbir yapılaşmaya izin verilmiyor. Bu yerlerde sadece bilimsel çalışmalar yönelik faaliyetlerde bulunulabilecektir. 2.derece doğal sit alanlarında ise yapılaşma ve inşaat faaliyetleri için en önemli husus ortada bir kamu yararının bulunması.