Cumhuriyet Gazetesinden Yusuf Ziya Cansever'in haberine göre; İçişleri Bakanlığının 22/07/2022 tarih ve 33768 sayılı genelgeye istinaden, Muş Valiliğince 27/07/2022 tarih ve 2022/4 sayılı genelgesinde  ilde boğulmalara karşı bir çok alanlarda suya girmeleri yasaklandı. Bu alanlara girilmemesi için de  uyarı levhaları, tel çit, korkuluk gibi çeşitli tedbirlerin alınması talimatı verildi. Konuya ilişkin yapılacak ihlallere 5236 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz imzalı yayınlanan genel şu ifadelere yer verildi:

 “Pek çok doğal güzelliğe sahip ilimizde mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bu alanlarda zaman zaman yaşanan ve can kayıplarına sebep olan boğulma olaylarının, yüzme bilmenin beraberinde getirdiği özgüven duygusu, zıpkınla balık avcılığında sığ su bayılmaları, su sporları faaliyetleri esnasında yaşanan kazalar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu nedenle göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (c) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır” denildi.