İLO tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2021’de herhangi bir günde yaklaşık 50 milyon insan zorunlu çalışma veya zorla evlendirilmeye mahkum edildi. Raporu hazırlayanların tahminine göre, geçen yıl dünyadaki her 150 kişiden biri köleleştirildi. Bu, beş yıl önce 24,9 milyon olan zorla çalıştırmada 27,6 milyonu ve yarım on yıl önce 15,4 milyon olan zorla evlendirmelerde 22 milyonu kapsıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Walk Free ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) insanların yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre 50 milyon insan modern kölelik koşullarında yaşıyor. Bu insanlardan 28 milyonu zorunlu çalışmaya, 22 milyonu ise zorla evlendirilmeye mahkûm edildi. Rapora göre, 2016'daki küresel tahminlere kıyasla 2021'de 10 milyon insan daha modern kölelik koşullarında yaşamaya mahkûm oldu. Raporda, özellikle de kadınlar ve çocuklar bu koşullar karşısında daha savunmasız ve korunmasız olduğunu vurgu yapılıyor.

ZENGİN ÜLKELERDE KÖLELİK ORANI YÜKSEK 

Modern köleliğin etnik, kültürel ve dini sınırları aşarak dünyadaki hemen hemen her ülkede yaşandığına dikkat çeken rapora göre zorla çalıştırma vakalarının yarısından fazlasının, yani yüzde 52’sinin ve zorla evlendirmelerin ise dörtte birinin üst orta veya yüksek gelirli ülkelerde yaşanıyor. 

Modern Kölelerin Yarısı Zengin Ülkelerde

ILO, Walk Free ve IOM, modern köleliğin “dünyadaki hemen hemen her ülkede meydana geldiğini ve etnik, kültürel ve dini sınırları aştığını” belirtti. “Tüm zorla çalıştırmanın yarısından fazlası (%52) ve tüm zorla evlendirmelerin dörtte biri üst-orta gelirli veya yüksek gelirli ülkelerde bulunabilir.”

Zorla çalıştırmanın büyük çoğunluğu (%86) özel sektörde gerçekleşirken, geri kalanı (%14) devlet yetkilileri tarafından uygulanmaktadır. Ticari cinsel sömürü, özel sektör zorla çalıştırmanın %23’ünü oluşturmaktadır ve bu insan ticareti mağdurlarının neredeyse beşte dördü kadın veya kız çocuklarıdır. Zorunlu çalıştırmanın özel sekötrün pay çıktıktan sonra geri kalan %63’ü diğer sektörlerde gerçekleşmektedir.

Geçen yıl zorunlu çalışmaya maruz kalan yaklaşık 28 milyon kişiden sekizde biri çocuktu (3,3 milyon). Yarısından fazlası ticari cinsel sömürünün tuzağına düştü.