Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerden yüzde 15,2'sinin hırsızlık, yüzde 12,4'ünün yaralama, yüzde 7'sinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti, yüzde 5,4'ünün İcra İflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 3,4'ünün öldürme suçu işlediği tespit edildi.Suç türüne göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 42'sinin ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 20,1'inin ilköğretim, yüzde 14,7'sinin lise veya dengi okul mezunu olduğu görüldü.Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 30,3'ü ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 28,7'si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 15,8'i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 30,7'si ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 23,5'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,5'i ilköğretim mezunu hükümlüler olarak kayıtlara geçti.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 33,5'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 21,8'ini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,5'ini ilköğretim mezunları oluşturdu.

Ceza infaz kurumuna son 1 yıl döneminde giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suçlara göre ise; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 29,7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 24,1, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 21,2 ve ilköğretim mezunlarında yüzde 15,6 ile hırsızlık suçu, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 13,5, ilkokul mezunlarında yüzde 13 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,1 ile yaralama suçu işlediği dğerlendrildi.